Belangrijke data van 2022 (onder voorbehoud)

 

eind april

bouwen nieuwe corsowagen (op oranje terrein)

 

9 en 10 september

Bouw tent in de wijk

 

15 + 16 september

bloemsteken vanaf 10.00 uur tot klaar

 

17 september

Corso

 

19 september

Tent afbreken

 

24 september

Corsowagen afbreken